SPORT ANTYCZNY

AGONIS


Sport przenikał kulturę środziemnomorską niemalże od jej zarania. Idea uczciwej rywalizacji (agonu) jest centralnym motywem Iliady i Odysei; dla Greków okresu klasycznego sport zaś to, obok wspólnej religii i języka, głowne spoiwo „helleńskości”, fenomen wspólny wszystkim poleis. Zafascynowani tak fundamentalną rolą sportu w kulturze greckiej postanowiliśmy również podjąć się odtworzenia antycznych agonów. Zadanie nie należało do najłatwiejszych- choć dysponujemy mnóstwem grficznych przedstawień sprzętu używanego przez zawodników poszczególnych dyscyplin i opisami ich wyczynów, z praktycznego „wyposażenia” antycznej siłowni zachowało się do naszych czasów niewiele znalezisk. Jak dotąd udało się nam odtworzyć kamienne dyski, ciężarki używane w skoku w dal oraz oszczep. Źródła ikonograficzne pozwoliły nam także na eksperymenty z rzemiennymi rękawicami używanymi w pankrationie i boksie. Tak jak starożytni atleci również możemy przed treningiem naoliwić swoje ciała korzystając z aryballosów (zdobnych naczyń na oliwę lub pachnidła ) oraz zeskrobać z siebie jej nadmiar za pomocą strigillisów. Zachęcamy innych aby stanęli z nami do konkurencji skoku w dal z hantlami w rękach, tudzież rzutu oszczepem, biegu czy zapasów. Na specjalnie żądanie jesteśmy w stanie zorganizować także całe igrzyska wraz z towarzyszącymi im bogatym ceremoniałem (procesje atletów, prezentacja zawodników i poszczególnych sportów, zawody z sędziami)- wszystko okraszone historycznym komentarzem dotyczącym sportu w antyku.