PISMA STAROŻYTNOŚCI


Informacje do niemal wszystkich dziedzin życia, czerpiemy dzięki największemu wynalazkowi Starożytnych – pismu. Nabycie umiejętności pisania przez starożytnych stanowi ważną cezurę w rowzwoju cywilizacji. Dzięki ich zapiskom, czasami z ich punktu widzenia mało ważnych, dowiadujemy się o gospodarce czy stosunkach społecznych. Zaś dzięki, tym którzy zapisywali dzieła literackie, filozoficzne czy polityczne, dowiadujemy się jak działały pierwsze państwa, jak wyglądała ich kultura. Dzięki pismu możemy dziś podziwiać sposób postrzegania świata. A każde kolejne pokolenie, właśnie dzięki umiejętnościom pisania i czytania, mogło korzystać z dorobku najstarszej z epok. Do dzisiejszego dnia starożytni mogą się z nami komunikować właśnie dzięki pismu.

Dlatego też postanowiliśmy podjąć się rekonstrukcji materiałów piśmienniczych, narzędzi pisarskich oraz  sposobu nauki czytania i pisania znanych w starożytności. Wykonaliśmy repliki tabliczek glinianych, naśladując pismo klinowe. Próbowaliśmy zrekonstruować przebieg sądu skorupkowego ( oczywiście czysto teoretycznie – żaden z członków Stowarzyszenia nie ucierpiał), dlatego na potłuczonej ceramice wypisywaliśmy imiona wrogów demokracji, oczywiście w alfabecie greckim. Poznaliśmy tajniki otrzymywania papirusu i podjęliśmy próbę dokładnego przepisania informacji korzystając z trzech form egipskiego pisma. Zwijaliśmy papirusy w zwoje, aby móc opowiadać o bibliotece aleksandryjskiej, największej ich skarbnicy. Wreszcie dzieliliśmy się wiedzą na temat produkcji pergaminu, a sami oprawialiśmy pergamin w drewniane okładki, tak aby móc pokazać współczesnym, jak narodziła się książka. Nasi gruntownie wykształceni pedagodzy opowiedzą więc i pokażą naszym słuchaczom nie tylko jak, ale i o czym pisano i czytano w starozytności.