MUZYKA


Jedną z najbardziej nieuchwytnych dla współczesnych badaczy dziedzin żcyia starożytnych jest sztuka muzyczna. Jeśli chodzi o instrumenty muzyczne, bogactwo wiedzy na ten temat jest reprezentowane przez liczne zabytki archeologiczne oraz ikonografię i traktaty muzyczne. Członkowie „Hellas et Roma”, zwłaszcza ci obdarowani talentami muzycznymi, podjęli się rekonstrukcji niektórych prostych instrumentów, np. sistrum (grzechotki), gwizdków oraz tamburynów. Sukcesem zakończyły się również nasze próby wykonania kitary, na której nieustająco ćwiczymy, by któregoś  dnia czytać- kto wie?- móc recytować Iliadę przy jej dźwięku, tak jak czynili to przed stuleciami wędrowni aojdowie. 

Jesteśmy świadomi, że muzyka może być prawdziwie podziwiana tylko przez zmysł słuchu. Zachowane źródła w bardzo niewielkim stopniu pozwalają nam odtworzyć dźwięki starożytności. Pewna specyfika greckiego zapisu nutowego również nie pozwala na dokładne odtworzenia chociażby tempa melodii. Jak dotąd tylko kilka grup rekonstrukcyjnych na świecie przeprowadziło udane próby odtworzenia greckiej czy rzymskiej muzyki. Jest to zadanie trudne, ale jednocześnie niezwykle inspirujące, dlatego też nieustająco rozbudowujemy to stanowisko i odnajdujemy szczególną radość we własnych próbach „obudzenia” dźwięków Antyku.