LEGIONIŚCI


Projekt rekonstrukcji armii rzymskiej z I-II w. n.e. jest realizowany przy współpracy z Legio XXI Rapax, jedną z największych, miedzynarodowych grup legionowych. Legioniści z naszej grupy tworzą contubernium, czyli najmniejszą jednostkę w armii rzymskiej liczącą 8-10 osób. Głównym celem tego projektu jest wykorzystanie metod archeologii eksperymentalnej do sprawdzenia teoretycznych założeń stworzonych przez wielu badaczy wojskowości starożytnej, w tym projektów naukowych realizowanych na uniwersytetach. Jaka donośnośc miało pilum? Ile kilometrów dziennie mogła przemaszerowac formacja w pełnym uzbrojeniu? Czy rzymski gladius rzeczywiście był efektywną bronią w walce wręcz? Na te i inne pytania staraja się nieustannie odpowiadać nasi legioniści, poszerzając naszą wiedzę dotyczącą funkcjonowania armii rzymskiej o te aspekty, które rzadko da się zbadać konwencjonalnymi metodami.

Dumą napawa nas fakt nie tylko rozległej wiedzy i doświadczenia bojowego, ale też świetnego wyposażenia naszych legionistów. Kazdy element uzbrojenia jest dokładną rekonstrukcją rzeczywistych znalezisk, od pancerzy począwszy a na przyborach toaletowych skończywszy; wizyta w naszym małym obozie legionowym pozwala zapoznać się nie tylko z bronią, taktyką i historią działań bojowych, ale także poznać codzienne życie żołnierzy w czasie kampanii. Co jedli, gdzie spali, w co ubierali się i jak dbali o higienę nasi legioniści- wszystkich tych drobnych, ale ważnych aspektów życia codziennego można dowiedzieć się w trakcie naszych pokazów.