GRY I ROZRYWKI

LVDVS


Zaczęliśmy rekonstruować gry planszowe dla rozrywki właśnie. Znaleziska archeologiczne umożliwiły nam poznanie konstrukcji plansz i pionków pochodzących z basenu Morza Śródziemnomorskiego. Napotkaliśmy jednak poważny problem- o ile rekonstrukcja technicznych aspektów danej gry jest możliwa, o tyle jej zasady pozostają niewiadomą. Niestety, dla mieszkańców Bliskiego Wschodu, Egiptu, Grecji czy Rzymu niektóre gry były na tyle powszechne, że w żadnym z zachowanych źródeł nie zachował się zapis reguł sterujących rozgrywką. Z tego samego powodu jednak nasze stanowisko z grami jest tak interesujące- niejednokrotnie spotykamy osoby (także wśród naszych słuchaczy), które zafascynowane prostotą a jednocześnie możliwościami antycznych gier tworzą propozycje prawdopodobnych zasad rozgrywki. Posiłkujemy się także współczensymi przykładami analogicznych gier, jak również badaniami antropologicznymi (niektóre gry spełniały bowiem ważną funkcję społeczną). Dzięki naszym badaniom możemy np. odtworzyć zasady rozgrywki najstarszej znanej gry planszowej, tzw. Królewskiej Gry z Ur. Równie emocjonująca jest egipska gra – senet – która poruszała wyobraźnię niemal wszystkich Egipcjan, a później i innych ludów mającyc kontakty z krajem nad Nilem. Ot, chociażby żołnierze greccy oblegający Troję grali, wedle słów Homera, w grę bardzo przypominającą egipski odpowiednik. Rzymianie z kolei, niezależnie od stanu społecznego, upraszali bogów o pomyślność grając w gry hazardowe (gownie różne odmiany kości) albo też wysilali umysły nad grami taktycznymi jak ludus duodecim scriptorum, latrunculi, terni lapilli i inne. Należy też nadmienić że gry w antyku, choć tak powszechne, nie są często podejmowanych przez historyków tematem, stąd nasze badania mają często charakter pionierski i eksperymentalny.