BARBARZYŃCY


Poza granicami limesu rzymskiego- od podmokłej Batawii, poprzez ciemne lasy Germanii, aż po granice stepów, gdzie nie docierali nawet najodwazniejsi kupcy- rozciągał się świat niezbadany i nieznany.  Tereny te zamieszkane były przez dzikie plemiona, nieuznające władzy cezarów, nie znające własnych królów, miast, pisma ani luksusowych produktów. Te dzikie ludy okreslano greckim mianem barbaroi- dosł.„ci, którzy bełkoczą”, w domyśle w o wiele szerszym znaczeniu-„niemowy”, „dzicy”, „inni”. Grecy i Rzymianie nienawidzili ich prymitywnego trybu życia i krwiożerczości, wyśmiewali obyczaje, wierzenia i naiwność; jednocześnie jednak podziwiali ich odwagę, hardość i wierność. Ile prawdy mieściło się w określeniu „barbarzyńca”? Czy archeologia pozwala nam odkryć inne oblicze barbarzyńców i wyjśc poza stereotypy, jakimi karmia nas autorzy starożytni?

W odpowiedzi na to pytanie pomogą czonkowie naszej sekcji „barbarzyńskiej”. Sama nazwa sekcji jest nieco myląca- w istocie  ta grupa kilkunastu zapaleńców próbuje zrekonstruować ubiory, sposoby życia, wierzenia i obyczaje kilku różnych plemion- germańskich Swebów znad Łaby, Celtów z terenów dzisiejszych Czech, wreszcie zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski członków kultury przeworskiej, identyfikowanej z Wandalami. Dzięki dokładnym badaniom archeologicznym wiemy, iż niektóre z tych społeczności rozwinęły skomplikowany system społeczny, były wyśmienitymi wytwórcami przedmiotów z żelaza, złota i bursztynu, mogły poszczycić się własnymi ośrodkami quasi-miejskimi i rozbudowanym panteonem bóstw. Członkowie sekcji chętnie podzielą sie informacjami na temat wszelkich aspektów życia tych zapomnianych społeczeństw- choć zniknęły ich język, kultura i często nawet nazwa, to dzięki zachowanym znaleziskom potrafimy powiedziec zaskakująco wiele na temat ich struktury społecznej, gospodarki, architektury, sposobu odżywiania i ubioru. Nasi barbarzyńcy nie tylko podzielą się tą wiedzą- w razie potrzeby udowodnią też jak bardzo waleczni potrafią być  w starciu z najlepszą machiną wojenna świata antycznego-armia rzymską.