Żuchowski Michał


Raptvs jest jednym z młodszych członków naszego stowarzyszenia, a jego niezwykle energiczny temerament jest systematycznie pacyfikowany pod legionowym rygorem. Pomocny, opiekuńczy, żądny przygód i zabawny, potrafi nadać nieprzeciętnego kolorytu każdej imprezie. Niesamowicie odważny, nie boi się ścierać na arenie z najsilniejszymi gladiatorami. Pragnie zdobyć sławę i szacunek podobną do tej, jaką otoczony jest jego ojciec. Serca publiczności (i nie tylko) zdobywa dzięki zabawnemu usposobieniu. Michał ma świetne podjeście do dzieci. Uczy się w Technikum Elektronicznym w Lublinie.