Sędyka Łukasz

Cactvs


Głową Stowarzyszenia jest Łukasz Sędyka. Można go określić wieloma mianami. Jest szewcem, prezenterem, nauczycielem, kieruje własną firmą "Fabrica Cacti" oraz czuwa nad papierkową robotą związaną z działalnością Stowarzyszenia. Często robi groźne miny, bo zależy mu na tym, żeby wszystko działało "tip top", ale tak naprawdę jest nam przyjacielem i często pomaga nam w naszych rekonstrukcyjnych mniejszych i większych problemach, wskazując kierunki działania. Jego rola wykracza więc szeroko poza snucie opowieści gladiatorskich oplatających pokazy naszego LUDUS MAGNUS, które tak poruszają odwiedzające nas tłumy