Łobacz Mateusz

Menandros


Indywiduum naszego stowarzyszenia. Niegdyś fan tańców gruzińskich, teraz swoje zainteresowania przeniósł bardziej na wschód i dawną Persję. Prowadzi wykłady dla sympatyków starożytności w Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Pruszkowie. Interesuje się podróżami, zwłaszcza takimi, które może odbywać stopem.